Balustrada szklana

Szkło, jako nowy terend...

balustrada szklana

 

Balutrady szklane ...

 
wielki powrót

 

Wykorzystanie szkła przy produkcji schodów do domu. Szkło staje się coraz bardziej wykorzystywanym elementem w urbanistyce i architekturze. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii oraz materiałoznawstwu możliwe jest użycie szkła nie tylko przy produkcji ozdobnych elementów, ale także podczas prac nad elementami konstrukcyjnymi, które moją znosić duże obciążenia i naprężenia.

Od kilku lat, nieco zapomniane szkło powraca w nowym stylu. Stało się ono wysoce powszechnym tworzywem. Ten tren można zauważyć także w świecie schodów i balustrad. Zobaczcie nasze realizacje.

Zobacz także