Schody kładzione na betonie

Jakie to są schody na beton?

schody na beton

 

Schody na betonie

Budowa schodów na beton

Budowa schodów betonowych obejmuje takie etapy, jak projektowanie, przygotowanie fundamentów, szalowanie budowlane, układanie prętów zbrojeniowych, betonowanie, wykończenie i utwardzanie. Budowa schodów betonowych jest trudnym zadaniem, które wymaga od inżyniera przestudiowania wszystkich aspektów i zaprojektowania ich oraz wykwalifikowanej siły roboczej do ich wykonania. W tym artykule wyjaśniamy szczegółową metodę budowy schodów betonowych od początku do końca.

1. Projektowanie schodów betonowych

Projektowanie schodów wymaga znajomości aspektów projektowych i studium terenu. Czynnikami, które wpływają na projekt schodów są wysokość posadzki, szerokość schodów, głębokość podstopnic, szerokość gwintu, grubość schodów, kąt schodów, obciążenie schodów i wiele innych aspektów, które wymagają wykwalifikowanego inżyniera. zaprojektuj idealne schody

2. Fundament i podparcie schodów betonowych

Fundament, na którym spoczywają schody betonowe, powinien być odpowiednio skonstruowany tak, aby obciążenia schodów były skutecznie przenoszone na podłoże i były odporne na ruch schodów. Jeżeli cokół budynku znajduje się na początku schodów, to można do nich dołączyć pręty zbrojeniowe, które przeniosą obciążenia. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna belka cokołowa, budowany jest mały fundament betonowy lub murowany murowany rozmiar. Podparcie schodów na górze, które ogranicza ruch schodów, odbywa się zwykle na belce dachowej lub płycie.

3. Wykonanie szalunku schodów betonowych

Najważniejszym krokiem przy budowie schodów betonowych jest zastosowanie odpowiedniego szalunku. Należy dokładnie sprawdzić kąt biegu, wymiary gwintu i podstopnicy. Zwykle podczas konstruowania schodów mocowanych do ściany na ścianie zaznacza się linię biegu, gwint i podstopnice w celu prawidłowego zamocowania szalunku lub szalunku.
Płyty muszą mieć co najmniej 2 cale grubości, aby utrzymać ciężar betonu. Cała konstrukcja formy musi być wsparta na słupkach 4 × 4. Do wykonania stopni służą deski drewniane, które mocuje się kilkoma śrubami do bocznej konstrukcji szalunku. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że forma jest równa i pionowa, jeśli chcesz uzyskać schludny wygląd. Formę schodów betonowych należy połączyć ze stropem.

4. Zbrojenie stalowe do schodów betonowych

Betonowe stopnie należy wzmocnić stalowymi prętami tak, aby przenosiły obciążenia spływające na schody i przenosiły je na podłoże. Liczbę prętów stalowych i rozmiar prętów oblicza konstruktor w zależności od obciążenia schodów. e stalowe pręty zbrojeniowe są umieszczane w szalunku w odstępach co najmniej 25 mm i są ze sobą połączone.

5. Wylewanie betonu na schody betonowe

Wylewanie betonu do szalunku rozpoczyna się od dolnej części do góry. Mieszanka betonowa odgrywa ważną rolę w wytrzymałości i trwałości schodów. Standardowa mieszanka stosowana na schody to 3 części cementu, 2 części piasku, 4 części żwiru i woda. Zaleca się użycie wibratora do betonu podczas wylewania betonu, aby całkowicie wypełnić szczeliny schodów i uniknąć tworzenia się plastra miodu. Prace te należy wykonywać z wielką starannością i cierpliwością, ponieważ wszelkie nagłe ruchy mogą spowodować zakłócenie wyrównania szalunków lub nawet zawalenie się szalunku. Zaleca się zawsze wylewać betonowy strop i schody tego samego dnia, aby stworzyć mocne połączenie między tymi elementami.

6. Usunięcie deskowania

Usunięcie deskowania Schody potrzebują co najmniej 21 dni na całkowite wyschnięcie, dlatego demontaż szalunków należy wykonać dopiero po 21 dniach. W ciągu tych 21 dni należy przeprowadzić odpowiednią pielęgnację, aby zapobiec pęknięciom w schodach z powodu rozszerzalności cieplnej. Po 21 dniach szalunek usuwa się za pomocą młotka i łomu. Pracuj cierpliwie, aby nie uszkodzić betonu ani krawędzi schodów.

7. Wykończenie schodów betonowych

Po usunięciu szalunku schody można wykończyć na wiele sposobów, zgodnie z wymaganiami użytkowania. Można go po prostu wykończyć za pomocą kielni lub pacy, aby uzyskać betonowe wykończenie, można zainstalować płytki cementowe, granit, aby uzyskać lepszy wygląd. Do wykończenia schodów można również użyć dywanu lub drewna.

Zobacz także